Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne nr 647311-N-2018

2018-11-13

Zarząd

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz

Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną

Koła w Olsztynie

 

zaprasza do:

 

składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  

  

 

  

1. Dane dotyczące zamawiającego:

 

Nazwa Zamawiającego:   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie

REGON: 510162819

NIP: 739-11-65-481

KRS: 0000014834

Miejscowość: Olsztyn

Adres: ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn

Strona internetowahttp://www.psoni.olsztyn.pl

Godziny urzędowania:   7:30-15:30

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). - o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Nazwa: Dostawa jednego, fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowana w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Autobus powinien posiadać 19 miejsc dla pasażerów, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, plus 1 miejsce dla kierowcy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości miejsc.

 

Oferowany pojazd musi:

 

  1. posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.;
  3. spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.);
  4. posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich dokonane, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju.

 

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

 

  1. gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne (bez limitu przejechanych kilometrów): minimum 2 lata;
  2. gwarancja producenta  na powłokę lakierniczą: minimum 2 lata;
  3. gwarancja producenta na perforację nadwozia: minimum 6 lat;
  4. gwarancja na zabudowę: minimum 2 lat

    

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

4. Termin składania ofert: do dnia 26.11.2018 r. do godz. 12:00

   

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ opublikowanymi poniżej.

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP <<przejdź do ogłoszenia w BZP>>
 

   

 

___ _____________________________________________________________________________

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wraz z załacznikami):

    SCAN   PDF  DOC

 

2. Załączniki do SIWZ:

 

  

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (odpowiadające treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w dniu 13 listopada 2018r. Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, pod nr nr 647311-N-2018)

   SCAN 

________________________________________________________________________________

  

4. WYJAŚNIENIA do SIWZ

5. ZMIANA SIWZ

 

___________________________________________________

 

6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

powrót

projekt: artformat.pl wykonanie, system CMS: virtualmedia.pl     Odwiedziło nas: gości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X